11:11:11 - A krisztusi mag aktiválódásának napja Comments for 11:11:11 - A krisztusi mag aktiválódásának napja at http://szammisztika.com/ , comment 1 to 35 out of 20 comments http://szammisztika.com/ Sun, 22 Apr 2018 14:12:59 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6017 Kedves Révész István, és Beregszászi Károlyné! Albert Einstein mondá:"Szeretném megismerni Isten gondolatait. Minden más csak részletkérdés." A Fizikai Világegyetem a SEMMIBŐL teremtődött, és oda tér vissza.Egy lassított szeretet,Isten ezzel a lassított felvétellel tanulmányozza önmagát.Minden egy ISTENI terv alapján valósul meg. Az ISTENI tervet IDEÁNAK hívják. A dinoszauruszok először belenőttek az ideájukba, majd amikor az ISTENI terv megvalósult, a dínók kihaltak. Az ember még nincsen készen.Az embert a KRISZTUS tudat tartja fejlődési pályán, és a tudatalatti pszichológiai szeméttelepe húzza lefelé.Joe Vitale:Hoponoponó c. könyvéből, de az internetről ingyen letölthető ez E-könyv formátumból is megtudhatjátok, hogy a szabad akaratotokat tiszteletben tartó Isten mikor és milyen körülmények között segít, és mikor nem segít. Nem tudom, érdekel ez valakit? VALAKIT? "Szeretlek. Sajnálom. Kérlek, bocsáss meg! Köszönöm. És szeretlek." Tibor. - Szabadi Tibor Gyula Fri, 18 Nov 2011 20:14:42 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6016 Tiszteletem !Nagyon tetszik Révész István hozzászólása és igencsak átgondolva böngészkedtem sorai között és izlelgettem a nagyszerü szakkifejezéseket és szinte lelki szemeim előtt láttam elképzeléseit formába öntve !!!! Az előző hozzászólásomat szeretném kicsit frappánsabban és életszerübben leirni !Talán segitségére lehet bármelyik "ISTEN",-t kereső embertársamnak:/Ugyanis irtam , hogy tulajdonképpen 2 embernek -két testületi embernek-fogható fel az egész emberiség!!! Ezt szeretném bővebben kifejteni:Vagy Ádámban vagy Krisztusban létezünk , harmadik nincs ! Mivel a Biblia az egész emberiséget két embernek tekinti,nem meglepő,hogy az 1 Korinthus 15,45-ben ezt olvashatjuk:"Igy is van megirva:Lőn az első ember,ÁDÁM,élő lélekké,az utolsó ÁDÁM megelevenitő SZELLEMMÉ"....A biblia Ádámot azonositja az első emberrel.Ugyanakkor Krisztust egy másik "utolsó"Ádámként szemléli.Ez azt jelenti , hogy harmadik Ádám nincs,nem létezik!Csak két Ádám van!Hogyan számol a Biblia ? Ugy , hogy Ádámot tekinti az első embernek,Krisztust pedig a másodiknak.Ádám és Krisztus között emberek milliói látták meg a napvilágot,ezeket azonban nem tartja számon egyénenként a biblia.Ádám az első,Krisztus pedig a második ember. Vagyis mindenki benne foglaltatik Ádámban,aki tőle származik.Ezek az emberek a bünhöz kapcsolódnak,mindannyian bünösök,életük pedig földi élet.Ugyanigy azok,akik életüket az utolsó Ádámtól nyerik, Krisztushoz tartoznak,és Jézus minden tapasztalata az övék.A bünnek nincs hatalma felettük.Ezek mennyei emberek. Az emberiség két fő forrása és vonulata tehát a következő:Mindenki e két forrás egyikéből származik Ha nem vagyunk benne az egyik életfolyamatban ,akkor szükségszerüen a másikban vagyunk,közép ut nincs.Azok akik hisznek Krisztusban ,BENNE élnek.Pál azt vallotta,hogy Ő Krisztusban él,és a többi keresztényt is ilyennek tekintette.Továbbá akik Krisztusban vannak,többé nem különálló egyedek,nekik ugyanis Krisztus az életük,és Krisztus Testét alkotják mindazokkal együtt ,akik részesei az életnek.Krisztus a FEJ.A benne lévők mind összetartoznak,senki sem szigetelődhet el.************/WATCHMAN NEE / - Beregszászi Károlyné Mon, 14 Nov 2011 12:10:52 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6015 Tiszteletem! Kedves Péter ! Nagyon köszönöm a tájékoztató és segitő szándéku , tanitó jellegü leveleidet !Valóban sokat segitenek ! Valahol olvastam:A "VILÁG",-ot fel lehet ugy is fogni , hogy 2 emberből áll !!! Az első a "BÜN",-be esett ÁDÁM /ki által a világba bekerült a bün és általa a halál "Mert a Bün zsoldja a halál",mondja a szentirás ! Viszont az utolsó ÁDÁM:JÉZUS a megelevenitő SZELLEM !MAGA az ÉLET !!FELTÁMADÁS UJ EMBER,-ként,ugy ahogyan Isten eredetileg tervezte és teremtette!! Bolygó szinten is ez történik jelenleg !!!! Köszönöm:Bné - Beregszászi Károlyné Mon, 14 Nov 2011 09:58:09 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6014 Ha nem okozok vele gondot, és problémát, hozzászólnék… És kifejteném, talán furábbnak tűnő véleményemet, a sok közül az egyikként, azaz, az én állásfoglalásomat, nézeteimet… Péter mostani témája, a tudatunk aktiválódására kísérel meg rámutatni, és rávezetni bennünket. Azaz ennek a Krisztusi, azaz Isten által is vezérelt formáira, és a kvantumosságra, továbbá a többféle tudatmezőkre kíséreli rávezetni a figyelmünket. Ugyanakkor, az összekapcsolódást jelentő, mint egységes tudatmezőket kísérli meg, már az egyéni memóriánkhoz, és a meditációnkhoz, életminőségünkhöz igazítva univerzálisan ismertetni, megértetni mindannyiunkkal. Mindezt, elsődlegesen a 11.11.11. és a számmisztikai fogalom értelmezésében és hatás mechanizmusaiban érzékeltetve. A téma, azonban több mint fontos, és ahhoz képest, hogy egyben nehezen is érthető, értelmezhető, így a nehezen emészthető vonalvezetése miatt, döntöttem úgy, hogy hozzászólok. Én, az egyébként is általában egyszerű emberek értelmezési szemszögéből vizsgálom mindig a dolgokat, érthetetlennek tűnő, és rejtélyessé váló, tán spekulatívnak ható blogtémát elemzem a mostani hozzászólásomban. Péter, szerintem jót akar, és jót akart, csak csak hát egyszerre, és úgy tűnik, tán kissé sokat talált adni, felvetni… A nap sem egyszerre sugározza ki az összes fényét, energiáját, erejét… Én azért ennek ellenére azt mondom, ha nagyon figyelmesen, és alaposan, aprólékosan értelmezzük és elemezzük e mostani írását,felvetését, talán nem is olyan bonyolult, és nehezen érthető… A témák, bármi is legyen az , annak értelmezése, elemzése és helyes használata, nagyon sokféle lehet. Péteré, tehát csak az egyik formula. Én például mindig az elemző, és egyben legegyszerűbb értelmezést, megközelítést és magyarázatot választom, mindenkor, mindenütt. Többnyire sikerrel… Egy másik szemszögből, pl. találóan közelítette meg, és értelmezte ezt a témát Csilla, az egyszerűnek tekinthető internet példájával, de ugyanezt, már más szemszögből közelíti meg, azaz a Krisztus oldalából nézve, pl. Szabados András. Mindkettővel egyetértek, ugyanakkor a Péter által felvetettekre, szerintem nem adnak teljes értékű, átfogó, mindenre kiterjedő, ha úgy tetszik, részletes útmutatást, elemző választ. Péter, itt legalább öt-hat féle tárgykört kísérelt meg egyben, és egy csokorba fogva úgy ismertetni, amelyet már a „képzett” embernek sem olyan könnyű „rendszerezni”, azaz sorba rakni az értelmezésében, és azt összefüggéseiben teljes egészében átlátni. Azonban amennyire találó és jó ez a téma, nem minden elemében tudok vele egyetérteni. Kifejtem azt is, hogy miben, és miért. Például, a Krisztusi mag fogalmával, és értelmezésével egyetértek, ugyanis mindannyian elvben és gyakorlatban az Istentől, és általa Ádámtól és Évától származunk. Sok atommag fizikus, és tudományos szaktekintély, no, meg az ateisták, nem így látják. Sőt, még közülünk sem, és még a vallásos,hívő körökben sem… A kvantumos tudattal is egyetértek, ugyanis a képzelet, a gondolat, és általuk az idegpályáink, sőt az élet és biológiai mechanizmusunk is, és maga a tudatunk, ezen kívül, még a cselekedeteink is, a kvantum részecskefizikai hatások, metszetek és mechanizmusok működésének sorai nyomán jönnek létre, és hatékonyan működik. Amelyek akár az agyban, akár a szerveinkben, akár még a növényzetben, és a bioszféránkban nyilvánvalóan, és tényszerűen felismerhetők. Tudományosan is bizonyítva vannak ezek… A fényenergia, amely a kvantumosságunknak az alap talpazati része, és a létünknek, sőt maga az anyagnak is alkotórésze, tény és való, itt nincs mit rajta vitatni, okoskodni való. A tudat, a kvantumosságunknak a része. Péter szerint, a számmisztika alapján, a saját magunk teremtő ereje, irányítható, befolyásolható, fejleszthető. És erre épül, a matematikai alapokon álló 11.11.11. is, és épp az Isteni tudatosságunk és kvantumosságunkhoz illeszthető új, tudatos teremtésünk is. És a tudatunk formálása mellett, tán valamilyen mértékben a sorsunk is így saját magunk szabad akaratából formálható, alakítható ez által. Azaz saját magunk tudjuk formálni, alakítani, átalakítani, és egy új, sőt, még újabbat, tán jobbat létrehozni… Amiben én nem értek egyet veled, az az, hogy máris ezen az egy napon van egyben, és rögtön azonnal a kvantumos duális átváltozás, vagy ha úgy tetszik az az ugrás, ami véleményem szerint nem a 11.11.11. szám rendszerétől, és befolyásolásától, netán tán indíttatásától függ. A álláspontom szerint, az egy hosszú-hosszú folyamat, és minden embernél, a saját egyéniségére, és jegyeire, képességeire, tudására, lehetőségére, és intelligenciájára van alapozódva. - Révész István Sun, 13 Nov 2011 00:20:19 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6013 Folytatom... És csak, csakis egyedül önmaga tudja elindítani, vagy befolyásolni a saját szabad akarata szerint, és alapján e folyamatot önmagában, az életében, vagy a kapcsolati életében is. Ritka a mások,és a körülmények motivációja a tudatos pozitív váltásra. Ez pedig nem ettől az időponttól függ, hanem az egyéntől, és a belső/külső sugallattól, és indíttatástól, ami megfoghatatlan és felfoghatatlan ma még. a 11.11.11. számmisztika hatásai, esetleg ennek gerjesztődésének és motivációs hatásainak jelzésértéke lehet, de semmiképp maga a szám, mint matematikai egyenlet vagy képleteinek hatása, vagy épp eredménye. A Krisztusi, az Isteni Szentlélek hatásait nem tudja sem motiválni, sem befolyásolni a számok világa. Szerintem. A számok, miként az idő mértékegysége, emberi találmány. Azt hiszem, az egész teremtés, az egész univerzum, és annak működése, számok nélkül is tökéletesen működik, és ezek az adatok, csak az ember számára mérv adók, hogy viszonyítási mércéje, adata legyen a dolgok megértéséhez,és elemzéséhez. Ennyi, s semmi több szerintem. Jóllehet, a számok az értelmezésben mindig segítenek bennünket embereket, de nincs kihatása a biológiára, a bolygók, és a csillagok, s az egész univerzum működésére, akármilyen kvantumosak vagyunk vagy sem, és akármennyire fényenergiát hordozunk, vagy tartalmazunk, vagy sem. A vagy-vagy szemlélet, sőt értékítélet, és döntések, hatások, ugyanúgy jelen voltak és vannak a létezésünkben, mint az is-is fogalom értelmezése. Álláspontom szerint mindig is meg volt és megvan a vagy ezt, vagy azt értelmezés és annak választási joga az embernél, és minden létezőnél. Amely arra épül, hogy vagy ezt választom, vagy azt választom, és amelyiket nem választom, azt elutasítom, azaz semmissé, semmis érvényűvé minősítem. Nem is veszem ezután figyelembe,nem is használom, stb… Az is-is fogalomnak a tárgykörében, már nincs elutasítás, (vagy választás), hanem mindent elfogadás, és befogadás áll. Ami azt is jelenti, hogy a kétféle, vagy többféle is-is fogalom, bármi legyen is az, ha csak az egyiket fogadom el, a többi, még nem semmis, hanem fennmarad létezőként. Tehát továbbra is használom, figyelembe veszem, stb… Mondjak csak egy-két konkrét gyakorlati tényszerű példát is, az is-is, és a vagy-vagy tárgyköréből? Íme: Amikor a család, vagy baráti társaság az ünnepi ebéd és az étlap összeállításán, s majd utána az elkészítésén gondolkodik és fáradozik, az egyéni és a közös döntés is mind, mindig az is-is, és a vagy-vagy verzióban valósul meg. És az, valóban, így meg is valósítható, meg is valósul. Az ételnél, a leves, többnyire csak egyfogásos, tehát ott az egyéni és a közösségi érdekek és ízlések alapján, csak általában,és többnyire, egyfélét választunk ki. Tehát ezt, vagy azt válasszuk a sokféle levesfajta közül. Tehát vagy az egyik, vagy a másik finom levesfélét készítjük el, ezt, vagy azt választjuk… Így, és itt, a leg egyszerűbb a vagy-vagy verzió értelmezése… Bár, létezik ma már többfogásos leves készítés, egy étkezés alatt, vagy felszolgálás is. Azaz, már az is-is változat alapján is lehetne tán válogatni… De azért a végén, mégis csak az egyik valamelyik levest választjuk, mert hiába nagyon finom mindkét leves, a végén, nem marad más hely a többi kajának,ha az is-is felfogás alapján mindkettővel telerakjuk a gyomrunkat… E gasztronómiai példa okfejtéssel élve, a süteményeknél, azonban már többnyire viszont az is-is változat, vagy verzió alapján döntünk, tervezünk, és sütünk, majd készítünk. Ugyanis szerintem az a jó, ha ebből és abból a finom sütiből, és ilyen olyan finom süteményekből is többféle van, tehát bőven válogathatunk az étkezés végén. Az is-is fogalomban nem csak kétféle, vagy többféle, hanem a minden is beletartozik, azaz, a mindenféle, válogatás nélkül. Ez az élet dolgaiban is érvényesül ugyanígy hasonlóképpen… Az is-is verzió a tudati síkon is és az életben azért jó, mert a széles választék, sőt, a teljesebb rálátást biztosítja a dolgokban. De ez viszont fejlettebb és erősebb tudati ismeretet, és egyben koncentrációt is eredményez, azaz igényel, amit viszont csak, és csak, megfelelő tudat fejlesztéssel, vagy fejlődéssel érhetünk el. Ez a meditációban is és a dolgok teljes áttekintésében is érvényesül mindenkor, és mindenütt. No, mármost, hiába van pl. vagonnyi tudásom, ismeretem, ha azt nem teljességében használom, és nem minden részletében, teljes áttekintésében, tehát mindenestől. Akkor az is-is áttekintésem, lecsúszhat, vagy inkább visszazuhanhat a vagy-vagy döntéseim síkjára. Ez pedig már káros, ha kihagyom a mérlegelésből az összes más variáció, lehetőség közül azt, ami tán mégis a legjobb lenne. Az egységes tudatmező fejlesztése,és karbantartása,épp ezért fontos. Szerintem… Az egységes tudatmező értelmezéséhez és megértéséhez elegendőek a fentiek, azonban álláspontom szerint ~2000 évvel ezelőtt Krisztus, a keresztre feszítése alkalmával, az általad kvantum ugrásnak nevezett állapotot, nem emberi léptékkel tette meg, hanem amikor meghalt, és csak, csakis utána. - Révész István Sun, 13 Nov 2011 00:15:13 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6012 Folytatom... Amikor feltámadt, a kvantumos állapotában, azt már az „Isteni erejében” megtehette azt, amit mi nem. Ahhoz szerintem minekünk is át kellene alakulnunk és fel kellene támadnunk… Fura, de szerintem ez, csak akkor érhető el, egyenlőre a mai ismereteink és képességeink alapján, ha meghalunk,vagy bekövetkezik a halálunk. Azonban az eddigi ismereteink szerint,a halálból viszont nincs visszaugrás,vagy visszalépés az e világba, miként azt Jézus megtette, vagy megtehette. Istenek, mi soha nem leszünk Péter. Hacsak, az Isten bennünket át nem változtat… Mi alatta vagyunk tudományosan és kvantumosan is őhozzá viszonyítva, tehát tőle függünk, és ő felettünk áll. A részleges kvantumugrás, vagy hatások, tán csodatételek, de az én nézeteim szerint, nem nevezhetők kvantumugrásnak, amelyből bármikor az e világba átléphetünk, vagy ugorhatunk, és oda, (ha úgy tetszik a másvilágba, legyen az negyedik dimenzió, vagy ötödik, vagy netán hatodik dimenzió stb…) bármikor, akár pillanatok alatt többször is, mint a kvantum állapotba átléphetünk, s átugorhatunk… A csodatételeinek a kvantum ugrásra, és az egységes tudatmezőinek használata, viszont mintának kiváló, és mindannyiunknak példaértékű,és egyben követhető,és követendő. Ilyen kvantum ugrás lehet, pl. a szeretet. Vagy a másokon való segítés…,Vagy a másokért való, önmagunk feláldozása, stb., stb. sorolhatnám… De az arra a szintre való eljutáshoz, nemcsak tudatmező váltásra, intelligenciára, tudásra,és tudatosságra, erkölcsösségre stb.-re van szükség, sőt átalakult kvantumugrásokra van szükség, hanem dimenzió váltásra is. Azt pedig nemigen lehetséges segítség nélkül, kiváltképp az ember háromdimenziós élettér és létviszonyai között. Szerintem… Álláspontom szerint, minden ember, aki meghal, a halála után, vagy következtében, azonnal kvantumos állapotba kerül, magyarán a lelke és a teste szétválik, amelyben a lélek kiszabadul a bűnös, és pusztulásra ítélt Ádám és Évától megörökölt, halandóvá lett test „börtönéből”, és a test pedig szétbomlik kvantumjaira, és elemi részecskéire. (Durva szóval kifejezve, elrothad, és szétbomlik… Akár így vesszük a dolog értelmezését, akár úgy, azaz akár hívői oldalból vesszük, vagy akár tudományos oldalból nézzük is a dolgot... De! Azonban az elemi alkotórészei, (króm,bróm,ionok,stb.,és az összes periódusos rendszer elemei ideértendők,) és azoknak további kvantumos állapota is, ha úgy tetszik „töltése”, a halála után is megmarad e test alkatrészeinek, akárhogyan is bomlott szét elemeire, és akárhogyan is égették pl. el, az elhunytat. Közismert, az anyag soha nem vész el, csak átalakul. És ehhez jön még a lélek… A lélek útjai, pedig csak hit általérthetők meg, vagy foghatók fel… Az ember, és ezen belül,pl. az agy elemi alkotóelemei, miként a periódusos rendszerben közismertek ezeknek nevei, és az elemek részecskéié, azonban ezek mind megmaradnak egységes kvantum töltéseikkel és részecsketöltéseikkel a protonok,neutronok, és elektronok kvantumvilágában a halálunk, és a szétbomlásunk esetén is. A kvantumos tudatunkkal, ez elemek és részecskéibe beírjuk az életük folyamán mindazt, ami a személyünk jegyeit tartalmazza. Ezért, amikor mi a gondolatainkkal, álmainkkal, és a tudatunkkal átírjuk az agyunk, és általa a testrészeink alkotóelemeinek részecskéit a kvantumos tudásunkkal, ezt még a tűz sem képes szétbontani, még az elemi részecske állapotában sem. Magyarán, az Istennek az életre hívásunkban, semmi gondot nem jelenthet, a részecskéink összeállítása, és ha úgy tetszik életre hívása, legyen az az örök élet, vagy épp az örök pusztulásra ítélve. De már az e világi életünkben meghatározzuk a jövőnket,a kvantumos állapotunk utáni jövőnket, és azt vagy átírjuk az életünkben, vagy nem. A halálunk után, az már úgy marad, ahogyan azt „hagytuk”… Ezért nem mindegy, hogy hogyan készülünk az örök életre, és a feltámadásra, még ebben az életben… A lélek fogalmának elemzésére itt ugyan nem térek ki, de annyi azt hiszem elegendő, ha mindenki számára világos, hogy a kvantumosságunkban, és az örök életükre való felkészülésben, tán önmagunk tudati síkon való átalakításban, igen-igen fontos, és jelentős szerepe van a fentieknek. És annak is, hogy ennek nemcsak tudatába kell, hogy legyünk, hanem úgy is éljünk. A döntéseink,mindig a saját döntéseink,és nem az Istené, vagy más embertársainké, vagy a körülményeinké. Tehát, a következményekért is magunknak kell felelnünk, ahogyan döntöttünk… Figyeljetek csak ide: Nem vicc az, amit a halál utáni állapotukból visszatértek, és az életre keltett emberek pontosan említenek, az e világba visszazuhanásuk, vagy visszajöttük alkalmával, az itt élőknek. Amikor a testükből kilépett állapotukban látták, pl. önmaguk testét, és a körülöttük lévőket is. Szerintem, már kvantumos állapot ez a sík, amikor az emberi test és a lélek szétválni készül, és felgyorsul az idő, az életünk elképesztő módon felgyorsulva lejátszódik előttünk stb… A szétválás, azonban nem mindig, és minden esetben következik be… - Révész István Sun, 13 Nov 2011 00:06:45 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6011 Folytatom... Ekkor következik be, hogy életre kel a maga fizikai valóságában is az illető, mégis beindul a szíve, és kegyetlenül fájdalmasan, de életben marad… A kvantumosságban az agyhalálnak, és/vagy a kómának különös jelentősége és szerepe van. Ezt láthatjuk, tapasztalhatjuk is az ilyen eseten átment embereken történeteiből tanulva, okulva. A lélek hatás mechanizmusa, ezek alapján, már tény, s való. Miként a Szentek lelkének és maga az Isten Szentlelkének hatása is ennek alapján fizikailag is a káoszfizika tételeinek bizonyítása alapján, ezek szerint ma már tény, és az ereje, hatásai is valósak,tán meg is tapasztalhatóak. Ez által, azaz ennek alapján, már definiálható (meghatározható) az angyalok, a szentek, a Szentlélek,és a holtak lelkének valóságos ténye,ereje is, akár tagadják azt sokan, és nem így ismerik, vagy másképp magyarázzák, akár nem. A kvantumos hatásokban, ezeknek elképesztő erejük, és hatásaik, metszeteik vannak. Csak figyelni kell rá, és mindannyian meg is tapasztalhatjátok… Nos, amikor a feltámadás ideje eljön, az Isten egyetlen szavára, e kvantumjaira szétesett testek és lelkek milliárdjai egyből összeállnak, és életre is kelnek. Így a szeretteink is, akár bűnös volt az, akár nem, mind, mindenki, kivétel nélkül feltámad. Az már megint egy másik lapra tartozik, hogy az Isten általi örök megsemmisülésre, és kárhozatra történő elváltozásra e, vagy, az örök élet Isteni boldogságának átváltoztatására e… Nos, ha Péter te erre gondoltál, helyes, és egyetértek. Ha nem erre gondoltál, már szerintem tévedsz. Miért. Mert az ember, ez a halandó ember, bármilyen kvantumos is, az Isteni síkra, és tudatmezőre, ebben a halandó állapotában, szerintem, semmiképp soha nem jut el. Részlegesen talán igen, de az, nem teljes. Ahhoz át kell változnia, akár a tényleges meghalással, és és utána az ujjá teremtődéssel, vagy, épp az élőben történő pillanat alatti átváltozással. Nem viccből élünk pl. csak 60,80,esetleg 100 évig csak, mi halandók, mert elöregszik a pusztulásra ítélt testünk, és csak a lelkünk,a gondolatunk és a tudatunk az, ami a kvantumos természetünk, és jegyeinket beírja a génjeinkbe. De nem ám csak magába a DNS és RNS láncunk génjeibe, hanem annak is a részecskéibe, és az alkotórészeibe, sőt az elemek proton,neutron és elektron részecskéibe, ha úgy tetszik annak a kvantum részecskéibe… A fény is ennek része, ezért is mondják sokan, hogy „fényből” vagyunk, meg rezgésből, meg energiából stb. Abban viszont igazad van, hogy a lelki és a gondolati tudatmezőnkben mindenképp az e világi életben kell visszatérni, vagy legalább megközelíteni a visszatéréshez alkalmas átváltozás, vagy más állapotot az új életre, amit, akár nevezhetünk az üdvösségnek is. Ennek természetesen része, az e világi tudatos teremtés, az életük, és a tudatunk, intelligenciánk, és értelmünk fejlesztése, így mindenki, ki-ki a saját személyéhez, és az egyéniségéhez szabva, szabad akaratából megteheti ezt ha akarja. De ez nem is kötelező. Az igen összetett értelmezésű témaindításodban, helytállóan jelölted meg, hogy a tudatmezőnk fejlesztése nem állhat meg, és álláspontom szerint, míg csak élünk, mindannyiunknak az életünknek az utolsó szikrájáig, az úgynevezett kvantum tudatosságunk fejlesztésével, és karbantartásával soha nem szabad leállni. Az energetikai ugrás, valóban bekövetkezhet bárkinél, ami megnyilvánul elsődlegesen az akarat, és a szándékban. Azonban tettek nélkül, a legjobb terv sem valósulhat meg, és egy jó terv, viszont egy fél megvalósítással ér fel. Tehát, nem elég az indíttatás, és annak nyomán létrejött akarat, több kell. Amit ma úgy is mondhatnánk: „A tettek, és az eredmények beszélnek.” Ugyanis, minden okoskodás eltörpül, és megsemmisül a tények valósága mellett… A fentiek, nem bölcselkedések,és nem okoskodások, ez maga a tény. Elnézést, ha kicsit hosszabb, netán tán részletesebb voltam a véleményemnek a kifejtésében. De azt hiszem, kicsit jobban megérthettük a Krisztusi mag aktiválódásának fogalmát, mert valahol, mindannyian Isten fiai, és teremtményei vagyunk. Tehát, munkára fel, és készülődés az örök életre, az örök boldogságra, és a kvantumos tudatos átalakulásra, önmagunk átalakítására… Üdvözlet tisztelettel és szeretettel mindenkinek, Révész István - Révész István Sun, 13 Nov 2011 00:00:32 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6009 Kedves Péter nagyon köszönök minden információt amit ilyen gondosan eljuttatsz ennyi sok emberhez,és a lehető legjobbkor jönnek ezek az infók,most mikor az embereknek a legnagyobb szükségük van rá,a tegnapi nap 11.11.11.-én egy fantasztikus csoportos meditáción vettem részt,és el nem tudom mondani milyen csodálatos érzések mentek át rajtam,nagyon boldog vagyok hogy részese lehettem,mert most van az embereknek a legnagyobb szüksége az összetartásra és a feltétel nélküli szeretetre.A Jó Isten mindíg velünk van csak mi szoktuk elhagyni!!!Szeretettel Gabi - Dubek Gabriella Sat, 12 Nov 2011 20:04:40 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6008 Kedves Péter! Sokszor jött jókor a leveled, s annak tartalma segített a harmónia helyreállításában. Köszönöm! Üdv: Éva - Éva Sat, 12 Nov 2011 19:23:10 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6007 Kedves Péter! A mindenkori hozzászólásokból örömmel újra látom hogy a lelkiség csakugyan kezd visszatérni a nemrégiben "izmusoktól"végigsepert világba. A Te munkásságod meghatározó ebben! Amit irni akarok:szórol-szóra az,ami Kövér Csaba "hitvallása"-nincs mit hozzátennem.Szeretettel János - Rajka János Sat, 12 Nov 2011 11:28:16 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6006 Nagyon régóta érzem,hogy valami hiányzik,valami még kell az életembe ahhoz, hogy teljes legyen, de soha nem tudom megfogalmazni. Csak az a folytonos hiányérzet van bennem. Azt is nagyon rég érzem, hogy történni fog (történni kell) valami jónak amitől megváltozik az életem a hozzáállásáom, de azt sem tudtam soha megfogalmazni. Szóval én még csak kavargok és várom azt a tiszta pillanatot amikor végre leesik a tantusz..... - Bondárné Jakab Anikó Sat, 12 Nov 2011 06:53:49 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6005 Kedves Péter! Mindenekelőtt megköszönöm, hogy mondani valóid lényegi tartalmáról mindig tájékoztatsz! Nekem gyakorlatilag ennyi elég is, mert tudom mihez ütköztetni mindazt a "tudás halmazt", amit eddigi életem során "sikerült" felhalmoznom... Az én "tudásom" nem annyira konkrét, mint a Tied, de nem is törekszem annyira ilyesmire, mert elegendőnek tartom azt, ami a saját életemben való "navigáláshoz" elegendő..!! Nem szeretném, de meg lehet, hogy "nagyképűen hangzik", de az én fejemben a "fények" már közel 40 éve kigyultak...!!!...és azóta is beragyogják a gondolkodásom, az életem...!! Magyarul, az életem során, igyekszem a "Kozmikus törvények" alapján élni a Föld-i életem, és ez nekem eddig "bejött"...mégha volt rengeteg nehézség is az életemben (kinek lettek volna, vagy lennének)..., de a legfontosabbnak mindig a "Hitet, az elvi irányultságot" tartottam, amely természetesen meghatározza a tetteinket is...!!! Földi halandó lévén azt tudom mondani, hogy a közeli "jövőben" semmi jóra" ne számítsunk, DE, aki meggyőződéses a HITÉBEN, annak nincs félni valója!!!.... Tapasztalatom és meggyőzősésem szerint a "HIT és a SZERETET", ami alkalmassá teszi az Embert minden nehézség elviselésére és "túlélésére".... - Kövér Csaba Sat, 12 Nov 2011 00:37:13 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6004 Kedves Péter! Először is szeretném tudatni veled, hogy a megrendelés diját feladtam, ma 2011.11.11-én, és én sajnos nem vettem a fáradságot, hogy mint előző társaim elgondolkodjak erről a dátumról. No nem azért mert talán nem érdekelne, de sajnos lebetegedtem, igy csak nagy nehézség árán jutottam el a postáig, de megtörtént. Amit a mostani jegyzetedben küldtél elolvastam, és akkor döbbentem rá, hogy hol is állunk. Engem külömben érdekel amit és amiről ilyen őszinte, megérthető szavakkal leirsz. Ha lehet folytasd és szerintem a többiek is erre biztattak, mert nagyon értékes és főleg számomra érdekes. Ezt nem minden nap hallod és talán azért is ragadja meg az ember agya. Köszönöm és várom a további irásaidat! Üdv: Szabóné Anikó - Szabó Sándorné Anikó Fri, 11 Nov 2011 20:43:30 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6003 Drága Péter!Hálásan köszönöm ,megingathatatlanul küldött tanácsaidat,melyeket komolyan várom,ez az én reménységem,hogy valaki szól hozzám épülésemre,túlélésemre.Régebben írtam tragédiámról,mely már 6. éve tart.Úgy gondolom,a JÓ ISTEN segítségemre siet,a -te instrukcióid,tanácsaid pedig sikerül a lelkembe zárni és csoda fog történni. Köszönöm Üdvözlettel Livia - livia Fri, 11 Nov 2011 20:32:45 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6002 Kedves Peter koszonom,hogy irsz es segitesz megerteni homalyos sejtelmeimet,erzeseimet. - Erzsebet Fri, 11 Nov 2011 19:58:54 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-6000 Kedves Péter! Minden alkalommal nagy figyelemmel és érdeklődéssel olvasom amit nekem ill.velem kapcsolatosan figyelmet fordítasz rám. Én a mai nap kezdetén valamikor hajnalban olyan történt velem amit férjem halála óta nem történt meg. A férjem ez év jan.12-én meghalt és én a temetése napján pontosabban idején 6 óra hosszára amnéziám volt és semmire sem emlékszem,hogy hogyan temettem el a férjemet. Én azóta ma éjszka vagy hajnalban álmodtam vele elősször ugy, hogy beszélgettünk mint máskor és se öröm se fájdalom nem volt bennem utánna. Ennek lehet, hogy semmi köze ehhez a mai dátumhoz de mégis furcsa volt. Szeretném megrendelni amiket ajánlasz de sajnos nem tudom anyagilag megtenni de mindent elolvasok amit írsz mert nagyon érdekelnek. Szeretnén én is át mosnia ondolkodásomat és a második 50 évemet másképpen élni és akarom is megváltoztatni és amit csak tudok megteszek ennek érdekében de nem megy olyan könnyen. Köszönöm soraidat.Zsófia - Pusztai Zsófia Fri, 11 Nov 2011 17:48:44 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-5999 Nagyon orulok hogy kozzetetted eme irast mivel mostmar meg tisztabban latom hogy eme munkat vegzem mar evek ota igy vegre megbizonyosodhattam arrol hogy nem egyedul probalkozom a nagyszeruvel koszi az infot barati udvozlet..:) - császár Csaba Fri, 11 Nov 2011 17:28:51 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-5996 Köszönjük ezt a pozitív szemléletet, mely a változó hozzáállásunkról is szól,nemes küzdelem a magasabb dimenzió elérése érdekében. Én ezt magamra nézve úgy fordítottam le: " egyszerű élet, magasrendű gondolkodás"-ez egy indiai szemlélet az életről.Igyekszem a kozmosz / a rend/ áramlatába beállni, nem erőltetni semmit, minden haladjon a maga útján, a maga természetességében, és a meditációmat összekötöm az egységes tudatmezővel,és onnan kérek segítséget a terveim megvalósításához, és görcsösen nem cselekszem a hétköznapokban, hanem átgondolok mindent, tudatosítom az eseményeket is.Gondolat, szó.,tett egységét akarom elérni, az energiámat erre fókuszálom, tudva a jézusi mondást:"Az növekszik, amire a figyelmünket irányítjuk". Remény, bizalom, magamba vetett hit,hogy elérem kitűzött céljaimat. - Edina Fri, 11 Nov 2011 15:58:47 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-5995 Aza problemam,hogy kanadaban elek, hogy juthatnak a konyvekhez, nagyon erdekel a tema. SOS!X - Aniko Bern Fri, 11 Nov 2011 15:42:09 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=11-11-11-A-krisztusi-mag-aktivalodasanak-napja.html&Itemid=33#comment-5994 Kedves Peter,en is koszonom a tanacsokat melyek mindig megfelelo idoben erkeznek.Nagyon meglepo,hogy a szammisztika segitsegevel ki tudod szamolni nemcsak az idopontot,de magat az esmenyt is....Bevallom,nemigazan ertem hogyan csinalod,de tisztelem benned az erot es az eleslatast.Jo lenne mindenkinek elerni a te szellemi es tudati szintedre,mert akkor egyenlo es azonos sikban elnenk,vigyazva egymasra es kornyezetunkre,az elovilagra,ugy ahogy azt Isten eleve alkotta! - Veronika Fri, 11 Nov 2011 14:26:29 +0100