Minden veszteséged egy új eröt épít benned! Comments for Minden veszteséged egy új eröt épít benned! at http://szammisztika.com/ , comment 1 to 95 out of 20 comments http://szammisztika.com/ Sun, 22 Apr 2018 14:12:22 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6371 Valamikor Próféták voltak,kiket az emberek csodáltak és hittek bennük,az üres rébusz gondolatokat nem könnyű emészteni,a naivitást kihasználva sok sikert a győzelemhez:""" - illés Mon, 06 Feb 2012 20:29:43 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6370 Hozzászólnék. Olvasom ám itt nagyban a hozzászólásokat, (a régieket és az újakat is) és látom ám az értelmezésekből, hogy fejlődik, finomodik minden… No, azért egyet s mást azért pontosítani kellene, vagy tán kiegészíteni, érthetőbbé tenni, s kijavítani… Itt van pl. ez a kiáltvány. (Amit nem kaptam meg Pétertől, de azért én utánaböngésztem az interneten, s rátaláltam,elolvastam.) Hát Péter, az a helyzet, hogy első olvasatra, úgy tűnhet, elveszik az erdőben a gyerek. (Pontosabban az olvasó az értelmezésekben…) Miért. A Magyar kiáltvány Petőfi példáját idézve, abban a 10 egynéhány pontjában, szaftosan tömören foglalta össze a kiáltvány pontjait, azaz inkább az „igénypontjait”. Nos, ha valaki az igénypontok aprólékos és részletes elemzését akarta, Petőfi, (azaz a nyomda) azt is megtette, hogy igen aprólékosan is lecikkezte kielemezte. A te kiáltványod igénypontjai, a teljes szövegben valahol elveszni látszanak, és csak a már fejlett spiritualitással, és tán egy kissé már dimenzióváltásra érettebb egyének tudták,azaz tudják kihámozni belőle a fő mondanivalót, vagy inkább ha úgy tetszik gerincet. Ezzel nem bántani akartalak, csak egy egyszerű ember szemével vizsgáltam a kiáltványt, és annak értékelését… Bár, mondjuk rá, hogy az iskolázott egyének között is vannak értetlenkedő, és spirituálisan „fejletlen” de tán csekélyebb intelligencia hányadossal rendelkező véleményt alkotók is, akik még nem nőttek fel a tudásuk magaslatához a belső dimenziójukban és spiritualitásukban. Jó példa erre dr. Pethőné Szalkai Ilona megnyilatkozása, a doktorátusához viszonyítva. Ezek szerint, nyilván még a doktorok, azaz a magasabb ismeret-tudásszinttel rendelkezők sem igen értették, azaz érthették a kiáltványodat. Baucsek Miklós levele hasonlóképp néz ki, azzal az eltéréssel, hogy Voltairére mer hivatkozni, holott a témát félreértette, és nem is a tárgyhoz kapcsolódik. Ica, viszont helytállóan igazította ki, amely ugyan az írás minőségét is méltatja, de már spirituális fény lény fejlettebb tudati szintjére, (és természetesen kulturáltabb vélemény nyilvánítási formára) enged következtetni. Én azt mondom, a kiáltvány egy igen értékes, tartalommal és tanítással-útmutatással bővelkedő mozgalmasító irat, azonban ismétlem, talán szaftosabban és sarkítottabban kellett volna,legalább a fő mondanivaló címeket egy csokorba főcímekként rangsorolni, mint valami tartalomjegyzéket, mindjárt a bevezetésben kiemelni. Hidd el Péter, én csak jót akarok, bármennyire is sértő, vagy fájó ez az igen elemző véleményem, állásfoglalásom. Az irodalomban is érvényes (még a kiáltványok profiljánál is) a marketing, a címzés, a betűnagyság és alak/stílus, de még az esztétika is. (És még sok más egyéb is kellék…) A kiáltványodban olyan területeket feszegetsz, amit a spiritualitással, és a tudaton túli, sőt az isteni hittel sem rendelkező emberek nem, vagy nemigen értenek meg. (A HIT PEDIG A REMÉNYLETT DOLGOK VALÓSÁGA, ÉS A NEM LÁTOTT DOLGOKBAN VALÓMEGGYŐZŐDÉS.) Hinni viszont bármiben lehet. Még Istenben is. A pénzben is lehet hinni… Vagy tán csak, és kizárólag csak önmagunkban is lehet hinni, kihagyva a mindenhatót is,ki a mindenség felett, az élők és holtak között is minden felett áll és írányít, mozgásban életben tart mindent… Én azt mondom, ne keverd össze az önbizalmat, és az ego értelmeztetését az önmagunk tudatos teremtésének fejlesztésében, az Isteni, vagy ha úgy tetszik a mindenhatóhoz megkísérelt felfejlesztésében. A fénylényeket a hit (és egyben a vallások zöme is) lényegében az angyalok, és a szentek hatalmas közösségeként jegyzi. Illetlen szerintem ezeket az egyszerűen ér értelmezhetően már évezredek óta elnevezett lényeket átkeresztelni miként manapság a spiritualisták sok helyt teszik, fénylényeknek. Jóllehet, a kiáltványod tartalmából és elemzéséből a segítőink szerepe mindennél világosabb. Különösen kiemelném Norbinak a hozzászólását, ugyanis amit leírt tapasztalatot,talán még a „hülye” is megérti, oly egyszerű és világos a rossz érzés, a negatív energia és annak rezgésének blokkolása, mely a gyarló emberi érzést, és a tudatos teremtéssel történő rendbetételt, kijavítást érzékeltette. Ennek már egy kicsit „gyomrosabb”, azaz nehezebben emészthető, azaz értelmezhető, de igen találó fejlettebb példája a Norbi hozzászólására megírt, Burian Suzana levele is. Ma,amikor a fejlett atomkorban élünk, nem veszik be az emberek a kiáltványodat egykönnyen, hiába is érzékelteted a tudatmezőket. Az embereknek több kell. Ha úgy tetszik biztosabb, és sarkalatosabb támpont, hogy elhiggyék, amit közölnek velük. Az általad találóan megjelölt jobb és bal agyfélteke különféle működését,és az ezeknek együttes egymásra hangolódását is csak akkor értik meg, sőt hiszik el, ha konkrét példát láthatnak, sőt maguk is megtapasztalhatják önmagukon. - Révész István Sun, 05 Feb 2012 22:29:36 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6369 Folytatom... Ezt a hívői körökben inkább hitetlenséggel magyarázzák, pedig nem teljesen helytálló ez a vélekedés,mert elfelejtik azt, hogy ma már igen nagy a tudás, az ismeret… A tudás, pedig nagy hatalom, te magad is tudod… A kettő együtt, pedig értéket, pénzt, hatalmat is jelent… TUDÁS=HATALOM=PÉNZ Ma már pénz központú a világ, amely elmúlni, leomlani, szétmenni látszik. Jól fogtad meg a tudat fejlesztésével mind az energiaszint, mind a frekvencia emelkedik, amely viszont a fejlettebb dimenziókhoz való képességet,mint valami emelkedési spirált a DNS és RNS biológiai spirált modellezi. Nos, hogy ki hol van ennek a spirálnak mely részén a fejlettségében, az már egy másik lapra tartozik. Ez a fényspirál részecskefizikája a biológiában mindenütt, és mindenkor máris megtapasztalható. Csak figyelni kell a jelenségeket a tudatosságunkban. Írtál a metszetekről, ami találó volt, azonban konkrét példával is illett volna, azaz kellett volna illetni,mert az emberek tömegei, még ezt sem értik… Miről van szó. Ha két vonalat keresztezünk,metszet jön létre. Ha két folyó találkozik és egybe folyik, lesz belőle egy erősebb, nagyobb folyó. Ha két jármú útján keresztezi egymást,és épp egyszerre összetalálkoznak, akkor ütköznek. (Ezt karambolnak, vagy balesetnek is szokták mondani…) Az útkereszteződések tömegei,mind metszetek… Ha két fénysugár, pláne valamely különböző szín metszi egymást,létrejön egy harmadik. A metszetek tehát mindig valami új, valami energia, valami hatást eredményez. A tudatban is, az életben is legyen az bármilyen racionális,vagy irracionális. Nos, nekünk ebben a dimenzió rendszerben kell egy újabb és magasabb tudati szintre emelkedni mind a lélek, és spiritualitás,mind a valóságos életünkben, létünkben, legyen az akár a két kezünk munkavégzése vagy bármi más. Ezt a „klasszikus fizika” szóval is jellemezhetnénk, ugyanakkor átmenetet is képezhet a kvantumfizika területére is, és a megmagyarázhatatlan káoszfizika területére is. A klasszikus fizika mérhető, itt fix mérési adatok vannak. Edison, Watt, Newton, stb.világa ez. A kvantumfizika, (vagy ha úgy tetszik,a részecskefizika) már alig alig mérhető, de még stabil fix mérési és adatszámítások kimutatásával áll meg minden. Így ki tudjuk számolni a hidrogénatomok mólnyi atomtömegét stb. más elemekét, de már az atom súlyát nem tudnánk megmérni, mert nincs erre mérőkészülék… Magyarán, a kvantumfizika már-már túlmutat a fundamentális határokon, s szinte megfoghatatlan, és zömében már csak a tapasztalatokra hagyatkozhatunk. De ebben a fizikában már tetten érhetők a tudati dimenziók és hatások, jelenségek nyomai. Ezért van, hogy ma már (és végig a középkorban is) a tudósok zöme,nem veti el az Istenképűséget és az Isten, és hatásainak létezését. Ne felejtsük el, hatásnak nevezzük mindenkor az elébb említett „metszeteket” is. Nos,van a fizikának egy új területe is,ami ma még igencsak kevésbé ismert. Azaz a „Káoszfizika”. Az agy jobb és bal féltekének működése, az agy ideg neuronjainak részecskefizikája, már azonban átnyúlik a káoszfizika szinte ma még ismeretlen világába. Erre van konkrét tapasztalat, eredmény is, csak nem, vagy csak igen keveset beszélünk róla. A testéből kilépett én, a lélek, a dimenziókon és a tudaton átlépve, ma már tudományosan bizonyított tézis és tétel. Ez már egy dr. Petőnének is figyelem felkeltő, ha komolyan veszi Schilling Péter sorait, még ha az akár fizetős, akár nem fizetős is mint oktatóanyagként. Nos Péter, valahogy így talán még hatékonyabb lehetett volna ez az egyébként szuper tartalmú, és jó szándékkal,sőt ingyenesen közreadott kiáltvány. Tudom, sokunknak nemigen tetszik ez a fajta hozzászólásom, de én mindig a jó szándék mellett a konstruktív kritikának, véleménynek vagyok a híve. Ezt tettem most is. Még ha kicsit terjedelmesebbnek tűnnek soraim, akkor is… A „Minden veszteséged egy új erőt épít benned” c. témaindításod csak akkor helytálló, ha az elszenvedője a veszteségnek nem hagyja el magát, magyarán felül tud (és akar is) kerekedni problémáin, és a végsőkig megkísérel,megpróbál megoldást találni. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha képesek vagyunk megüresíteni magunkat, és kikapcsolni a minduntalan felszínre törő problémákkal nem foglalkozó lélekharcainkat, és az élet dolgait a problémáinktól eltávolodottabb lelkülettel foglalkozni. A meditáció, a jógák sokféleségei,a pihenés erre a legalkalmasabb élethelyzetek. Igen sok ember emiatt nem képes a problémáinak kezelésére. Hihetetlen ön akaraterőt, és céltudatosságot,önuralmat igényel ez. Ami azonban gyakorlattal igen jól fejleszthető, az élet legkisebb és legapróbb problémáin való kezdéssel, és rajta felülkerekedéssel. Nos, a mostani témád épp erre világít pontosan rá, és épp emiatt igen értékesek soraid. Hát épp időszerű, hogy minél többen felismerjük, vajon a veszteségeink, bármily nagyok is, mindig új erőre serkent, újra, és újra küzdünk,újra és újra kezdve az élet harcainkat a sorssal? Sok sikert ehhez mindannyiunknak… Üdvözlet tisztelettel és szeretettel Révész István - Révész István Sun, 05 Feb 2012 22:24:08 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6368 Kedves Norbi!es mindenki! Nagyon szep peldat adtal,hogy "A NEGATIV"energia, leblokkol, hogy meg gongolkodni sem tudsz az adott pillanatban.Ugyanugy a felelem,aggodalom,feltekenyseg, ijedseg, mind leblokkolnak.Ideje megtanuljuk,hogy mindezek felett csak a feltetel nelkuli szeretet segit, a pozitiv gondolkodas.De ez is mind tapasztalat kerdese. A te peldadat megtapasztaltam!!!Nagyon igaz!~~!!~ Ez is az emberiseg valtozasahoz tartozik,valtoztasd a regi gondolkozast az ujra.Ne csak sajat magadnak, az Egonak, hanem masokert es masoknak.Ne ijedj meg,ne felj,ne aggodj,mert e teremtes szikraja benned van,ujra tudsz teremteni mindent a szeretetel es az adakozassal masok irant.De csak masok irant, mert ha sajat magadnak teszel csak valamit, az megint az EGOdat elegited ki, es nem csinaltal semmit.Az Ego jatszik veled es probal mindent trukkokel, hogy csak ot szolgaljad.Ha mar felfogtad a cselekedetet, nincs rajtad hatasa, felul tudsz emlekedni rajta, elveszti rejet.De termeszetes majd jon egy mas trukkel, amig meg nem tanulod ki is o valojaban.Szuksegunk van az Ego "urra", mert altala tanulunk.Ha nem volna o, akkor angyalok maradnank, aki csak fogadja a parancsot,es elvegzi kerdes nelkul.Csak az "ember" kerdez, az allat nem,(az allat is egy angyal)o mindent kerdes nelkul vegez el, meg azt sem kerdezi miert van meztelen, es meg eszre sem veszi hogy meztelen van.Csak az ember evett az Eden kertben, a Tudas Fajarol.De ez is helyen van ha nem evett volna angyal maradt volna es nem ismerne, meg onmagat es a teremtojet.Az ember tobb mint egy angyal,mert kerdez, vizsgal,tapasztal.El kell erjunk az "EMBERI" szintre es ne maradjunk az "allati"szinten.Ismerjuk fel a valodi onmagadat, Enedet,a szikradat,aki vagy!!a Teremto darabkajat benned,Ez a Teremtes gondolata!!Ez az egesz eletunk ertelme,megismerni onmagunkat, es semmi tobb ennel.Legyen meg a szukseges az elet fenntartasara es semmi tobb.Csak egy a Teremto celja!Fedezzuk fel Ot!mert O akarja hogy felfedezzuk.A Teremto a koztunk levo kapcsolatban letezik.Ha a kapcsolat a feltetel nelkuli szeretetre epul,O is jelen van.Ezt pedig nagyon nehez elerni, mert mi forditottja vegyunk a Teremtonek.O az adakozas, a szeretet es mi a kapni akaras, a megszerzes vagya. Nem kell szerelmes lenni senkibe sem, de probaljuk, dolgozzunk magunkon, jo kapcsolatban lenni masokkal. A mai valsag is csak azert van mert nem szeretjuk egymast, csak a megszerzes vagya uralkodik,az Ego(ami ellentetes a Teremtovel a pozitivval),mindent magamnak es semmit masoknak.Eloszor en,en,en en, es aztan masok.Kezdjunk el felul kerekedni ezen, es megerteni, hogy mi a jatekja.Mi az eletunk valodi celja?Kozosen egyutt felemelkedni,onnat ahonnan leereszkedtunk. Peternek nagyon jo cel van adatva, az emberek oktatasa, nevelese, a tudat felemelese az emberi szintre. A valtozas!!! Szeretetel Suzi - Burian Suzana Wed, 01 Feb 2012 13:14:19 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6367 Egy hétköznapi példám ,,happy end"-del, miként blokkol le minden rossz érzésed: Az egyik nap a testvérem egész délután a számítógépén dolgozott, egy 3 dimenziós modellt szerkesztett. A számítógép vezetéke egy többkonnektoros elosztóból kapta az áramot. Nekem épp szükségem volt egy konnektorra, de az összes foglalt volt, így egyet ki kellett húznom. Hát a sok vezetéktől nem láttam egyből hogy melyik a számítógépé, és sikerült véletelen pont azt kihúzni. A testvérem persze mérges lett, mert a számítógép hirtelen leállásával elveszett az egész délutáni munkája. Rosszul éreztem magam amiért figyelmetlen voltam, és persze éreztem is hogy a tesóm haragszik rám. Újraindítottuk a számítógépet, majd újból behozta a programot amivel eddig dolgozott. Nagy meglepetésünkre hirtelen előbukkant benne a délutáni munkája. Amint megláttam hirtelen megnyugodtam, és abban a pillanatban már eszembe is jutott, hogy régen mikor én is ezzel a programmal dolgoztam, észrevettem hogy 5 percenként automatikusan elmenti az addigi munkámat. Mindaddig eszembe sem jutott, amíg rosszul éreztem magam, vagyis: negatív energiákat éreztem. Ez is egy jó példa arra hogy miként blokkolja le minden negatív energia a gondolataid, és gátol meg abban hogy jobban érezd magad. - Norbi Mon, 30 Jan 2012 11:39:41 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6366 Köszönöm Péter!Ez nagyon ,,jólesett"igen-igen,ez az,csak így tovább...tovább...MINDENKINEK!!!Üdvözlettel:Balázs - Szendrei Balázs Mon, 30 Jan 2012 09:22:16 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6365 Szia Péter! Köszönöm az E-mail-eket, amiket kapok tőled! Köszönet a ráfordított időért, fáradságért és energiáért, amiket az anyagok megírásához használtál!!! Üdvözlettel: Ugaros László - Ugaros László Tue, 24 Jan 2012 10:08:06 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6363 kedves peter! Nekem valahogy semmi sem segit az anyagi helyzetem is eleg rosszul al ugy hogy en mar nem udom hogy mitcsinaljak! - erika Mon, 16 Jan 2012 15:58:10 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6362 koszonom szepen! - pal erzsebet Sun, 15 Jan 2012 17:24:05 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6361 KOSZONOK SZEPEN! - pal erzsebet Sun, 15 Jan 2012 17:22:34 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6360 Köszönöm a bátoritó szavakat sokszor a mélységből rántott vissza úgy érzem gyenge vagyok és vannak időszakok amikor teljesen magával ránt az érzés hogy talán legjobb lenne végleg lezárni az egész életet annyira kilátástalan minden de muszály felülemelkednem önmagamon és van két gyerekem akikkel szemben nem engedhetem meg magamnak ezt a lépést sajnos hiányzik az a gyerekkori szeretet amit soha nemkaptam meg hiába a szüleim neveltek fel de soha nem éreztették velem hogy fontos vagyok nekik én erre nem lennék képes a gyerekeimmel szembem nagyon sok erőt adtál ahoz hogy ne adjam fel amit nemtudok elégszer megköszönni hú barátod Jutka - Solymos Judit Sun, 15 Jan 2012 13:46:31 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6359 Kedves Péter! Nagyon szépen koszonom az e-maileidet. Nagyon sokat segítenek. Darina Szlovákiábol - DARINA Sun, 15 Jan 2012 10:47:06 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6358 Kedves Péter! Szlovákiabol irok, lehet nem teljesen hejesen, de szivbol koszonom az e-mailt amit kapok toled, nagyon sokat segitenek.Darina - DARINA Sun, 15 Jan 2012 10:42:28 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6357 Kedves Peter, nagyon szepen koszonom a "Kialtvanyt" es a korabbi kuldemenyeket.Koszonom a tanacsokat, sokat tanulok beloluk.Minden levelet elolvasok es erzem , hogy segitsegemre vannak. Termeszetesen a "Fenyt"valasztom ami biztonsagot jelent. Kivanok tovabbi szep munkat es biztos vagyok abban , hogy rengeteg ember aki a kanyargos uton ballag a hasznos tanacsok utan megtalalja az egyenes utat es boldog lessz. Ezert valoban csak haklasak lehetunk. - Toro Gyorgyi Sat, 14 Jan 2012 23:33:43 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6356 Kedves Péter!A tavalyi év nagyon sok rosszat hozott!Nagyon eltaláltad!Mondhatnám,azt is ,hogy 2006-óta mélyebbre,és mélyebbre jutottam!Leginkább anyagilag!Szerencsére regisztráltam az oldaladra,és rengeteg pozitív megerősítést kapok Tőled!A kiáltványt elolvastam,olvasgatom,küldöm tovább a családtagjaimnak,és a barátaimnak.Hiszem,hogy a jobb,a szebb következik.Mindennap gyakorolom az elengedést,nehezen,de megy.Figyelem a változásokat.Köszönöm a segítségedet!Sok erőt,egészséget kívánok a munkádhoz,és hozzánk!Tisztelettel:Csilla - Jerkovics Csilla Sat, 14 Jan 2012 12:23:42 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6355 A végéről lemaradt valamiért, hogy nagyon tetszenek a leveleid több szempontból is, de amit kiemelnék hogy érződik belőlük, hogy benne van a lelked is ^^ és ez nagyon jó! és igazán köszönöm !!! :) - Nemes Niki Fri, 13 Jan 2012 01:50:43 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6354 Ami nekem igazán durva, hogy mielőtt ideülök a gép elé és elolvasnám az e-mailt gondolok valamire, ami akár tavaly történt vagy egyszerűen a tudatossággal kapcsolatban és valahogy mindig olyan e-mail vár amiben nem csak olyasmi dologról van szó, hanem azon belül is pontosan arról van szó! :D Pont pár órája jutott eszembe a tavalyi év, hogy mennyire megváltoztam de tényleg teljesen más vagyok azóta mind gondolkodásilag de még az izlésem is megváltozott.. stb Erre hopp, hát miről van szó! :) Ha nagyon hosszan irnám le azt, ami történt regényt írnék, de próbálom röviden. Nekem az élet minden területén csőd volt, kapcsolati, tanulási, magánügyi, egészségi, családi és önmagammal való kapcsolatomban szintén. Nem találtam a helyem, nem tudtam teljesiteni, nem éreztem jól magam a bőrömben és hasonlók.. Mondhatnám azt, hogy egy addig "rendszer" megszűnt bennem, és újraindult egy új egy másik, aki már másként gondolkozik, más dolgokat lát fontosnak, másként "létezik". Ekkor még semmit sem tudtam 2012-vel kapcsolatosan kivéve ami pletyka szinten terjedt.. Aztán mióta megtaláltalak és elkezdtem ezzel foglalkozni igazán sokat olvastam hihetetlen de végre válaszokat kaptam ezzel a dologgal kapcsolatosan. Mert eddig úgy gondoltam: valami végetért, vagy másként működik, vajon miért és miért érzem ennyire ezt most a "világ" változott-e meg körülöttem vagy ennyire hopp mint egy számitógép rendszert töröltek telepitettek egy újat..? Persze ez nem ennyire egyszerűen és röviden zajlott kb egy jó 5 éves időszak volt, aminek az utolsó 2 éve és azon belül a tavalyi év volt a legdurvább, szóval végülis fokozatos volt vagy nevezhető annak. Szépen lassan csődölt be minden mire 2011-ben úgy március környékén minden egyszerre igazán kámpec! Én mindig is nyitott voltam az ezotériára, spirituális dolgokra, mindig érdekeltek úgy el elvoltam vele néha olvasgattam néha megnéztem egy egy műsort, az első könyv, amit vettem pont egy számmisztikai volt :) És érettséginek vége lett ugye júniusban utána valahogy sodródtam effelé a téma felé, úgy csináltam, hogy ugye nem értettem sok mindent,ahogy azt az előbb leirtam és becsuktam a szemem és azt kértem, hogy találjak rá végre arra, amire rákell mert érzem hogy van valami..(de hogy mi??..) Ja és ez gép előtt üres google-el játszottam el, vártam az intuiciót.. véletlen kattintottam, véletlen találtam rá dolgokra, oldalakra igy Rád is, elolvastam mindig is érdekelt hiszen már vettem jó régen egy könyvet is ugye. :) Tetszett, de egyelőre ennyi volt. Majd mászkáltam a szobámban és csak úgy voltam, mire megláttam a számmisztikás könyvem, káromkodtam egyet hogy ez tuti jel :D megyek anyához, hogy mondom megmutatlak neki, erre anya ott ül a gép előtt a másik szobában netezik majd mondja gyere találtam egy tök jó oldalt.. Hát mit mutat? Na mit? ... Kitalálod? :D Najó biztos tudod már szóval igen a Te oldalad :D :D :D Azt hittem összecsinálom magam xD hihi, szóval igy indult az egész... :))) - Nemes Niki Fri, 13 Jan 2012 01:44:24 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6353 Kedves Péter! Ezt a hozzászólást azért teszem meg,hogy Neked visszajelzésként jelentsen ( örömöt, elégedettséget, tanulást, stb.), hisz fontosnak tartom, hogy ha valaki bármilyen munkát, feladatot lát el, mindig kapjon pozitív motivációt ami előreviszi tovább új ötletek és remények felé. Szerintem Te nagyon sok embertől megkapod, de most az én történetemet is kérlek olvasd el. Hisz én is olvaslak és igyekszem tanulni Tőled. Az elmúlt három év nem volt könnyű, előtte 30 évig ez egyetemen dolgoztam, aztán jött a válság. Azóta volt három munkahelyem és munkanélküliség. A legutóbbi pont két hónapja, hogy felmondtak a próbaidő utolsó napján. A magánéletemben is sok kivetni való volt. A múlt év december végére már elég rendesen ki is készültem idegileg is. A barátom majdnem elhagyott, állandó veszekedések stb. Aztán én akárhogyan is azért a nekem küldött tanító E-maileket olvastam és igyekeztem odafigyelni s meg a nehéz helyzetben alkalmazni. Nem volt könnyű!!!!!!!!!!!!!!!!! Iszonyatos sok sírás, szó szerint megsemmisülés! De mindig találtam valami kapaszkodót!!! S elengedtem el valahogy sikerült! S lám aznap két álláslehetőség, a mai nap pedig próbamunkán voltam és felvettek egy üzembe dolgozni. Három műszak, de nem számít. A barátom már tegnap is sokkal nyitottabb volt dogokra, de amikor most elkezdtem Neked írni féltékenykedett, de én megvédtem magam. Most elvan és nézi a televízióban egy normális műsor természetesen. Az biztos, hogy nem nyertem a lottón, nem lettem sem fiatalabb sem szebb, nem fogok hatalmas fizetést kapni, de egy tűrhetőt azt igen. Ami meg a leglényegesebb dolgozni fogok és emberibbnek érzem ettől magam. E viszont pedig láncreakcióban hozza továbbiakban a jóérzés kisugárzását. és így tovább és tovább, azért igyekeznek kell nem ülhetek a babérjaimon továbbra sem az tis tudom. Tudom érzemT Köszönöm Péter! Üdv.: Andrea - B.Fór Andrea Thu, 12 Jan 2012 23:15:16 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6352 Hálásan köszönöm, az eddigi leveleket!Az életem nagyon jó irányba változott,amióta pozitívan állok mindenhez!Sok sikert a továbbiakban! - M.Csilla Thu, 12 Jan 2012 20:30:56 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Nem-vagy-egyenlQ-a-korulmenyeiddel-.html&Itemid=33#comment-6349 Kedves Peter! Köszönöm szépen a Kiáltványt,olvasgatom, és probálom megérteni.Lényege a szeretet, béke , jó emberek egy új világban. Csak a fény felé megyek, megpróbálom és ha kell ugrásra készen állok. De csak a Te segítségeddel. - Magdi Thu, 12 Jan 2012 17:57:59 +0100