Elérhetek e a BÖSÉGHEZ valaha? Comments for Elérhetek e a BÖSÉGHEZ valaha? at http://szammisztika.com/ , comment 1 to 51 out of 20 comments http://szammisztika.com/ Sun, 22 Apr 2018 14:05:43 +0100 FeedCreator 1.7.2 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6885 Kedves Hozzászólók! Szeretném elmondani, hogy az ötven hozzászólás elolvasása után, azt látom, hogy nem tudjátok mi a bőség (kivétel néhány hozzászólót). Schilling Péter éppen azt próbálja tanítani, hogy minden tőlünk, saját magunktól függ. A sorsunkat magunk alakítjuk a gondolatainkkal. Nem a politikától, a társadalmi helyzettől és másoktól, hanem kizárólag önmagunktól függ a sorsunk. Aki ezt nem érti meg, nem fogadja el, soha nem éri el a bőséget. Schilling Péter tanítása szerint a bőség egyensúly, mégpedig 4 terület egyensúlya: 1. testi, lelki, szellemi egészség 2. munka, megélhetés 3. párkapcsolat, házasság, barátok, gyerek 4. pénzügyi helyzet, anyagi biztonság Ha ez a négy terület rendben és egyensúlyban van, bőségben élsz. Ha nincs, nem élsz bőségben. Ezt az egyensúlyt kizárólag önmagának tudja megteremteni mindenki, a gondolataival és a gondolatokon keresztül született tevékenység eredményeként. Ez van. Nincs más út. Mindenkinek ez a dolga és felelőssége, mert egyéni sikerünk eredményeként jöhet csak el az a jobb világ, amire mindenki áhitozik. Üdvözlettel: László - László Tue, 15 May 2012 11:07:28 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6881 Hozzászólnék, s a véleményem, ha nem baj… Mert hát ki kívánkozott belőlem… A bőség hiányának bőségében, bővőlködvén mindannyian… A legújabb téma: Elérhetek e a bőséghez valaha? Én azt mondom, mindenki, és máris elért a saját bőségéhez… Miért… És hogyan is van ez, ennek az értelmezése…? Nemrégiben láttam az interneten egy videót, és igen-igen elszégyelltem magam, a „bőség” sóvárgásaimban, meg a „pénz” sóvárgásaimban, meg az egészség sóvárgásaimban, bármennyire is nyomorult, vagy szegény is vagyok ebben a pénzéhes, és teljesítmény orientált világban. Ebben a videóban, ha hiszitek ha nem, egy fiatalember, végtagok, kéz és láb nélkül adott értelmet, és mutatott példát a fiataloknak, idősebbeknek is és mindenkinek, s minden „szegénynek”, ki máról holnapra vergődik az élet tengerében, a legkülönfélébb viszontagságok között, a BŐSÉGRŐL. Ez az ember, a türelemről, a szeretetről, a megbékélésről, a sors adta értékekről, és még sok-sok más mindenről mutatott, vagy inkább adott példát, beszélt és az általános szánalomtól elszörnyűködötteknek, és lelket öntött a buksijaikba, hogy mily szép és értékes maga a lét, az élet, mely jó néhányunkat igen mostohán lát el szerintünk, de csak szerintünk a kegyeivel… Azt rájövünk, hogy mennyire igaza van, ha jól belegondolunk. Ennek az embernek se keze, se lába, se egészsége, se normális élete a társadalomban, de még az életviszonyai is totálisan kilőtt roncs az emberek szemében… Közben meg a bizakodása, és optimizmusa, az életkedve, és kiváltképp az embertársai iránt biztató kitartó szeretete, ahogyan azt kinyilvánítja, és kinyilvánította, az egy szédületes a napsütés ragyogásához mérhető a nyomorult „szar” helyzetéhez viszonyítva. Hallgassatok csak ide. Azt hiszem, szinte mindannyiunknak van keze, s tán lába is vagy így vagy úgy, még ha netán az egyik másik hiányzik is, sőt, még értelmünk is van, és ami a fő élünk, sőt gondolkodunk is… Felismeritek e? Vagy épp felismertétek e?? Bővőlködünk a lét, a tudat és az értelem kavalkádjával máris… Bőségben vagyunk, pl. a tudatos teremtés, és a gondolkodó ember önálló és saját értelmes, vagy az egóink általi „hülye” életalakításainknak lehetőségében is. Mert hát élünk… Sőt ezt szeretetben a mindenható felé, s tán embertársaink felé is bővölködve megtehetjük… Vagy épp megtehetnénk… Ha az egót levetjük, (vagy levetnénk), sőt megtanuljuk mindig azt becsülni, és elfogadni, amit az élet, s tán a sors ád nekünk máris, azaz most. És akkor még hol maradunk a hálaadással a sorsnak, az életnek, az eddigi létünknek,életünknek, akár így „szar az”, akár úgy „szar az”… Elégedetlenkedünk, és még többet akarunk… Tüntetünk, és forradalmat csinálunk… Vagy mi a francot, a bőség forradalma a nyomorban kitörni készül?... Az ész megáll, hogy szinte mindannyian félrecsúszva értelmezzük a bővölködés fogalmát el és át. És a pénz, a hatalom, és az ehhez tapadó mindenféle más értékek-fogalmak vakítanak el mindnyájunkat az igazi értékek, és a megbékélés, a megelégedés, sőt a tények elfogadása helyett. Na hogy is elégednénk már meg… Hiszen mindig többet, és többet, jobbat és jobbat akarunk, a mértéken, és a realitásokon felül… Meg aztán, az, hogy „szarban” vagyunk, tán a bőség hiánya a hibás, meg mások, a „hülye” döntéseink miatt?... Sokan, igen sokan félreértitek a bőség valós fogalmát értékét, tényállását. Bizonyos szinteken, és értékeken felül, még Péter is dolgos kézzel segíteni kísérel a jó sok fizetős lehetőséggel a bőségtudat iránt, ki aztán szeretne segíteni mindenkin, ha lehet. Természetesen, nem ingyen ha lehet, azaz inkább a segítés köntösében szépen becsomagolva a képzési programokat, ami azonban igen szükségszerű ma már, hiszen rengetegen vevők vagyunk rá. Itt elsősorban az általad „misszionizált” ~bőség forradalma~ forradalmiasított, kifejezésnek a hatásos forradalmi iránymutatásában kifejtett reményteljes forradalmi ábrándképek, nem, vagy nehezen megvalósuló, megvalósítható tárgyilagos valóságára gondolok, a forradalmiasított értelmezések útvesztőjében. Abban a bizonytalan útvesztő forradalmi nyomásban, ami most a társadalmunk nincstelenségének számkivetettségében viharzik el felettünk és velünk az egész világot megrengetve, tán azt kéne inkább a bőség érzetében érzékeltetni az emberekkel, hogy az már önmagában bővőlködés, ha valakinek van értelme, és van élete, lélegzik, és gondolkodni is tud, nem magatehetetlen stb. A bővőlködés bővőlködése, ha ehhez a tudatos létezéshez, még van kéz, láb, esetleg, szem, fül,stb. is, már egy többlet ajándék az Istentől, az ateistáknak pedig mondom, a sorstól, vagy az élettől. - Révész István Thu, 10 May 2012 20:44:14 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6880 Folytatom... Ha mondjuk semmink, vagyonunk nincs, tán még szabadságunk sincs, de élünk a fenti ezekkel, már gazdagok vagyunk, még ha tán a börtön nyomorában is kellene élnünk… És ha a szabadság szabad életnek az öröme mellett, tán mint a szabad ég alatt, de úgy ahogy talán még az egészségben is örvendezünk, vagy örvendeznünk kellene, elfelejtjük a lét, és a meditáció boldogságát is, ami a miénk… Itt most a tudás, a tanulás és ön képzés lehetőségéről, annak bőségéről, már nem is beszélek. És létezésünk a napfényes szabad ég alatti nyomorában akár a hajléktalanság égisze köszönt ránk, mégis boldogok vagyunk, vagy lehetünk, mert nemcsak élünk, és létezünk, kéz, láb és egyebek valamelyikével netán még rendelkezünk is, hanem a korgó gyomorral, kifizetetlen villany és egyéb számlák tömkelegével is, tán akár még igen nagy üldöztetések, és viszontagságok között, de élünk, és küzdünk a létért folytatott harcainkban. És ez az érték, az igazi érték, a bővőlködés, tán a lét áldotta bőség. Vajon ki értékeli ezt közülünk? És ha a vég, vagy a halálunk, netán, a világ vége is mondjuk egy hónap múlva, netán egy hét múlva, sőt dramatizálok, egy nap múlva, vagy épp a következő órában beköszönt és ezt tudjuk, vagy tudatosul bennünk??? Nahát akkor hova is tesszük a bőséget ez esetben, vagy épp a bővölködést? Gondolkozzatok csak el úgy Istenigazából komolyan ezeken… És máris felviláglik mindannyiunkban az értelem, a bőség iránti sóvárgásainkban és stb., stb., -ben. Bővölködés a bövölködésnek a bövölködő sokaságában az embertársunk is, s ki tán lehet, hogy ellenfél, de az őserdő magányában és egyedüllétében már megőrűlnénk ha senki nem szólna hozzánk soha semmikor, és mi sem tudnánk a létezésünkben senkivel szót váltani. Itt már és ez esetben, igen gazdagok vagyunk a bővőlködésben, még ha a pénztelenség miatt, a magunk alkotta tönkrevágott életünk ilyen olyan gyönyörében részesülünk, szembesülve azzal, hogy mindent megkísérelhetünk, tehát megkísérelhetünk orvosolni, kijavítani, és ezután tán másképp csinálni. Akár az emberi kapcsolatainkban, (munkahely, szerelem stb.) akár az életcéljainkban, vagy a hitetlenségnek a hitében, vagy a hit hitetlenségében, tehát a döntés joga még fent áll, míg élünk. És így tovább és tovább… Nézzétek. Én azt mondom, mindig a nálunknál „szarabb” és rosszabb helyzetben lévőkhöz hasonlítsuk magunkat és a helyzetünket, és máris jobban érezzük magunkat, és egyből értékelni tudjuk a jelenlegi meglévő viszonylagos jót, jókat és magát még a bővőlködést, a sor áldásaiban való bőséges részesedésünket személy szerint, bőségnek értékeljük. Csak hát, amíg nem tudunk lemondani a javakról, (ha kell akár egészen a teljes mindenünktől való megfosztásunkig az élet vagy épp a sorstól) addig mindég a bővőlködés hiányérzete, sóvárgása fog fellépni bennünk és az életünkben is. Péter. Figyelj csak ide. Ezt a kissé hosszúra sikeredett okfejtést és tételt azért tettem, így, és ekként közzé, mert én azt mondom, nem forradalmat kell mintázni, imitálni, vagy csinálni, azaz épp a bővölködés álmai iránt gerjeszteni az emberekben, hanem a valóság talaján állva, kijózanítóan észhez téríteni az embereket, a valóság, a tények elfogadására, a meglévő értékek és értékelésében keresve a bővőlködést. A bőség felszabadítása, mintha az rabságban volna? Az nem úgy áll, ahogy azt te véled, vagy tanítod. Miért. A tudás bármekkora hatalommal és értékkel is bír, az semmit sem ér, ha nem használom átfogóan egyszerre, és mindenestől a magam és az embertársaim, sőt az egész társadalom javára. Korábbi hozzászólásaimban már több helyt írtam, a TUDÁS = HATALOM = PÉNZ A bőséghez viszont egyik sem kell.!! Még pénz sem. Ugyanis az analfabéta bővőlködik, mert nem gyötri a tudás és ismeret bővőlködése, a hiányérzet, mely fejfájást okozna neki, ha okossá válna. Megelégszik azzal, amije van… Jóllehet szegény vagy koldus, és még hatalma, magas beosztása sincs, de békességben megelégedve a sorsával viseli azt,így, vagy úgy megélve azt. Más példával is élhetek… A hatalommal felruházottaknak elég baja az, hogy azzal nem tudnak élni, hanem csak többnyire visszaélni, még ha nem is nyomorognak és roncsolják is önmagukat, sőt a társadalmat, embertársaikat is… És a sors, az élet és maga az Isten ítéletét hozzák fel magukra előbb utóbb… Jóllehet, az e világban bővőlködnek a butaságban és „hülyeségben” (itt gyorsan hozzá teszem tisztelet a kivételnek, mert van ilyen is…) azonban a hitünk szerint létezik az egyszer valaha számonkérés intézménye is, és ott meg is semmisülnek. A számonkérés, nem biztos, hogy az evilági lét, és tán a jelenlegi jólétükben történik meg. A pénz hatalmasairól hasonlóképp szólnak a strófák, még akkor is, ha dőzsölnek és visszaélnek… Viszont az is igaz, hogy „a pénz nem boldogít…” és még az is igaz, hogy „a hiánya, viszont boldogtalanná tesz”… Így aztán jobb azzal megelégedni azzal, ami van, vagy inkább azzal, ami „nincs”. Ugyanis nagy nyereség az embernek a megelégedés békességgel… Még a kevesen is. - Révész István Thu, 10 May 2012 20:41:40 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6879 Folytatom... Az általad említett csodalámpa, mint Aladdin csodalámpája a tudásban, ideális hasonlat, de igen sokan elfelejtik azt, hogy a tudás, és így a bölcsesség kezdete az Istenfélelemmel, azaz az Istenfélelemnél kezdődik. Azt is sokan elfelejtik, hogy egy tönkre vágott életet, vagy sorsot nagyon nehéz az újszülött újdonságával elérve azt újraépíteni, kezdeni. Ugyanis igen kevesen vállalnák fel azt az aszkéta életmódot az újrakezdésben, hogy mindenről képesek volnának lemondani, s nem csak a pénz, az értékeikről, vagyonukról, egészségükről,tán akár még az alkatrészeikről is, és még az életükről vagy egészségükről is… A bővőlködés (és tán annak értékelése is), valahol itt rejtezkedik, és kezdődik, és az értékelésben felismerhetővé válik, azaz válhat, mi is az az igazi érték, mely a bővölködést jelenti, jelentheti… Hiszen a bőség is relatív, miként Einsteinnek a relativitás, netán speciális relativitás elmélete is… Aki keres, azonban az talál… S bővőlködik, mit talál, abban. Vajon ki-ki talál e sorokban, azaz soraimban értéket, melyben felismeri, felismerheti, vajon bővőlködik e máris valamiben?... Ezeket, vagy legalábbis ehhez hasonlókat, és inkább ilyeneket kellene, vagy lenne szükséges az álláspontom szerint az emberek épülésére, és segítésére a bővőlködés, a bőség iránt közrebocsájtani. A bőség felszabadító mozgalomnak tehát először mindenkinek magában kell megérlelődnie, és ha az szétsugárzódik az embertársai felé, az áldások bősége, az életén, értelmén, tudatosságán keresztül a másik embertársában is a jót, a szépet generálja. Itt kezdődik a bőség kezdete, s nem a forradalomnál, vagy a forradalmaknál… Így a pusztulás, a pusztítás ez esetben már áldássá tud átváltozni, mely értéket és a bőséget jelezve szétsugárzódik az emberek közé, bőséget, és bővőlködést, és annak az érzetét is, végül valamilyen szinten vagy fokozatban a valóságos, kézzelfogható eredményeit is előidézi. Ha már ezzel egy kicsit megsikerült értetnem e fentieket veletek, vagy velünk, már volt értelme, és megérte ez az irdatlan hosszú levelemet megírni... Üdvözlettel, és tisztelettel, sőt szeretettel mindenkinek Révész István - Révész István Thu, 10 May 2012 20:37:08 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6878 Abban teljesen egyet értek,hogy az igazi bőséghez hozzá tartozik a lelki,testi és szellemi egyensúly együttes harmóniája.Valamint azzal is tisztába vagyok,hogy ehhez elengedhetetlen egy stresszmentes életvitel ami nagyon is anyagi dolgok függvénye,mert a mindennapi szorongás,aggódás,a vajon hogyan lesz a későbbiekben.stb.A fent említetteket gond nélkül felemészti.Szerintem minden ember arra vágyik és ez teljesen normális,hogy a jövedelméből képes legyen megélni a megtakarításait,tartalékait gyarapítani.Biztonságot teremteni maga és környezete számára,hiánytalanul éldegélni...Az amit mondtál Péter a tehetős emberekkel kapcsolatban,hogy őket előítéletek övezik és nem feltétlenül rossz vagy becstelen személyek ők,ez részben igaz.De ne áltassuk magunkat mert a jelenlegi világképet és annak eredményét tekintve én erre nem tudok helyeselni,túl nagy árat fogunk érte fizetni. - Csörgei Szilárd Wed, 09 May 2012 23:51:01 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6877 Kedves Péter! Minden leveledet elolvasom, és szívből köszönöm az eddig írtakat! - Mechle Katalin Thu, 03 May 2012 17:52:28 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6876 Nem a tudás, hanem a tapasztalat vezet a szeretethez,vagyis a forráshoz, Istenhez. - Szabadi Tibor Gyula Tue, 01 May 2012 12:16:19 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6875 Már most akkora bőségben élsz, amelyről fogalmad sincs! Bármilyen hátrányos helyzetben érzed magad, legalább 6 milliárd ember cserélne Veled!Mitől van mégis rossz érzésed? Tudatalatti rossz programjaid, "Panaszolt panaszaid" az okai, és az, hogy tudat alatt tudod, nem Te vagy a rendszergazda, hanem Isten.Ha megoldást keresel, nem csak panaszkodni akarsz, akkor és csakis akkor: 1. Hoponoponó, 2. "Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek." Mit jelent ez a két dolog? Szereted magad annyira, hogy utánanézz? "Szeretlek. Sajnálom. Kérlek, bocsáss meg! Köszönöm." Szeretettel. Tibor. - Szabadi Tibor gula Tue, 01 May 2012 12:13:29 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6874 "Az irigy kőfaragó" Élt egyszer egy kőfaragó, aki nem volt elégedett se magávat se a sorsával. Egy nap elhaladt a tehetős kereskedő háza előtt. Belesett a nyitott kapun, és drága holmikat, jómódú, tekintélyes vendégeket látott az udvaron. Ó, milyen nagy gazdagsága lehet ennek a kereskedőnek! - gondolta, s feltámadt benne az irigység. Azt kívánta, bárcsak a kereskedő helyében lehetne. Valami csoda történhetett, mert a következő pillanatban a kereskedő helyén találta magát, a drága holmik között, a nagy gazdagságban. Elképesztően gazdag volt, de azt kellett látnia, hogy a nála szegényebbek (s ezek sokan voltak) irigylik és gyűlölik. Nem sokkal később egy magas rangú hivatalnok érkezett a házhoz. Olyan magas volt ennek a hivatalnoknak a rangja, hogy mindenki, még a leggazdagabbak is mélyen meghajoltak előtte. Ó, milyen nagy hatalma lehet ennek a hivatalnoknak! - gondolta a kőfaragó, s feltámadt benne az irigység. Azt kívánta, bárcsak a hivatalnok helyében lehetne. Valami csoda történhetett, mert a következő pillanatban a hivatalnok helyén találta magát. Az emberek mélyen meghajoltak előtte. Elképesztően nagy hatalma volt, de azt kellett látnia, hogy mások irigylik és gyűlölik emiatt. A nap erősen tűzött; a kőfaragó-hivatalnoknak melege lett a gyaloghintóban. Izzadni kezdett, s ahogy felnézett a napra, ezt gondolta: Ó, milyen erős a nap! Feltámadt benne az irigység, és azt kívánta, bárcsak a nap helyében lehetne. A csoda megismétlődött: a kőfaragó a nap helyén találta magát. Elszántan szórta sugarait, de azt kellett látnia, hogy a földeken, a műhelyekben dolgozó, verítékező emberek mind átkozzák őt. Hirtelen egy hatalmas, fekete felhő jelent meg előtte, s elnyelte a sugarait. Ó, milyen óriási ez a fekete felhő! - gondolta a kőfaragó, s azt kívánta, bárcsak a felhő helyében lehetne. A csoda megismétlődött: a kőfaragó a viharfelhő helyén találta magát. De ezzel sem érte be: megirigyelte a felhőt kergető szelet, s széllé változott; megirigyelte a szélnek is ellenálló sziklát, s kőszirtté változott. Ahogy ott állt, kőszirt-testben, valami kopácsolást hallott, s azt érezte, hogy lassan-lassan megváltozik az alakja. Vajon ki lehet erősebb a kősziklánál? - töprengett. Lenézett, és szirtlábai előtt megpillantott egy szegény, rongyos kőfaragót." Keleti tanmese - Shaman Thu, 26 Apr 2012 00:22:36 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6873 Kedves Peter. Amikor elolvastam a "Boseg"-hez tartozo 4 kerdest, bevallom nem voltam tisztaban a szo ertelmevel.Sosem laktam MO,valahogy ez a szo kimaradt az eletembol.Ez miatt a valszok is nem megfeleloek voltak.A magyar-angol szotarban sem talaltam a "Boseg" szavat. Koszonom , mostmar tisztaban vagyok es en is csatlakozom a mozgalomba. Tovabbi sok sikert kivanok,sokszor udvozlom: Gyorgyi - Gyorgyi Tue, 24 Apr 2012 22:01:57 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6872 Judit " Induljunk ki az alapokból" kezdetű írása a legjobban megfogalmazott " BŐSÉG" számomra is. Köszönöm. Péternek pedig köszönöm a sok hasznos tanácsot. Bőségben élt mindennapokat kívánok mindenkinek! Julianna - Julianna Tue, 24 Apr 2012 16:45:34 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6871 Kedves Peter!Koszonom a sok szep uzenetet,melyeket nagyon sok szeretettelolvasom,nagyon orulok neki ,tavolsag miatt sajnos nem lehetek eloadasan,peddig nagyon szeretnek. Udv.Rozsika - Rozsika Tue, 24 Apr 2012 15:04:43 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6870 Minden kedves hozzászólónak teljesen igaza van. A "bőség" a szeretet, biztonság, anyagi függetlenség, valamint az egészség együtt. Sajnos a mai ember elfelejtett elégedett lenni.(ez egy tudatos agymosás része).Bábok lettünk,akit a külvilág irányít, megmutatjuk "ha beledöglünk is kicsit),de "bőségben élünk"Sajnos úgy veszem észre igaz kezd lenni az a régi mondás (Ha van pénzed szeretlek, ha nincs pénzed nem szeretlek). Kedves Pétr igazán köszönöm a leveleidet, nagy szükség van hozzád hasonló emberekre, akik lelkileg segítenek. - Hegedüs Józsefné Tue, 24 Apr 2012 15:00:29 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6869 Kedves Péter! Itt hiába beszélünk a testi, lelki, szellemi békéről ha olyan emberek uralják és kormányozzák ezt az országot akiknek egyikből sem jutott egyáltalán egy fikarsznyi sem. Sőt még a becsület és az emberség is csak amesébem létezik náluk. Az is lehet hogy hírből sem hallottak ezekről az apró emberi örömökről, mert a mesében is csak a kis gonosz manókról meg a sárkányról beszéltek nekik. Pedig deszép lenne ha a jóság földjén is szétnéznének. Így csa bizakodhatunk hi kismanók hogy egyszer felnövünk és mi pozitivitásunk is fetörhet az égig. Reménykedjünk. Üdv Marcsi - Marcsi vagyok Tue, 24 Apr 2012 12:29:02 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6866 Amikor egy ember beköltözik a nagyvárosba, elfelejti őseinek minden tudását. Az iskolarendszer pedig tovább butitja. Őseink rengeteg tudást halmoztak fel, és mindent felhasználtak, hasznositottak, nem volt felesleges szemét. A civilizáció-nak nevezett vivmány okozza minden bajunk. Az esőviz gyors lefolyásától a sivatagosodásig, az erdőirtásig. A minap hallottam egy műsorban, Ukrajna egész területén ha búzát termesztenének, az elég lenne az egész Föld emberiségének. Gondolom ugyanigy a megfelelő országok a megfelelő termények előállitásával elláthatnák az egész népességet ugy hogy senki sem szenvedne hiányt. Állitólag a negyvenes években egy nyugati tudós kiszámolta az akkori technikai szinten napi két órai munkával mindenki meg tudna élni. Ezt mind meg lehetne valósitani, persze akkor nem lehetnének milliárdosok, szupergazdagok. A Föld erőforrásai kimerülőben vannak a pazarló technika miatt. Egy precizebb és elfogadható technika , ( ujrahasznositható) még évszázadokra biztositaná a földi ember létét. A napenergia, a viz, geotermikus és a nukleáris energia ésszerű használatával nem száz évre hanem akár egy évezredig biztositani lehetne minden ember emberhez méltó életét. - györgy Tue, 24 Apr 2012 00:38:31 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6865 Mindent köszönők,Örök hála ,csak így tovább - Csaba Mon, 23 Apr 2012 23:04:17 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6864 A bőség a hiány ellentéte.ha bővelkedek a főbb szükségletekben, akkor harmóniában vagyok.Táplálkozás, kulturálódás,szellemi fejlődés,jó párkapcsolat biztosítja az egyén lelki egyensúlyát A test a lélek színpada, ami érzelmileg a legfontosabb.A test jelzi a problémákat, ami mögött lelki gond van.A betegség is csak hiányból ered, lelki eredetű,mert ha az egyén egészben van, akkor a teljességben él.A bőséget összességében a szellemi fejlődés biztosítja, mert előbb van az idea,aztán a teremtett anyag,eszköz,alkotás.A hit nagy iránytű, a remény éltet, és a szeretet cselekszik.A bőség érzése eldől gondolati szinten, és amit gondolok, és amit kimondok/mantra/ és amit megcselekszem: ha ez a három azonos,akkor hiteles ember vagyok/igaz ember!/ és máris egy magasabb létsíkon vagyok, ami az élet értelme. Emlékezem magamra: vagyok, aki vagyok, és azzá válok, aki lenni akarok, vagyis megalkotom saját magamat és így bőségben vagyok/érzés/ és bőségben élek / gyakorlati oldal/. Elégedett vagyok és harmóniában élek.A mérleg két nyelve.Az én elvem:Egyszerű élet, magasrendű gondolkodás.,de ennek a megvalósítása még sem egyszerű,sokszor csak kényszer hatására sikerülhet elérni a kitűzött célt.A bőség a teljesség felfogásán alapszik: test, lélek, szellem egyensúlya, harmóniája. - Edina Mon, 23 Apr 2012 22:25:59 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6863 Péter! Én próbállak megérteni,de az infó.társadalom nem a munka és annak a gyümölcséről szól. A gépek /lásd CMC/ droid ként végez el mindent,azaz szép a fejlődés de mi lesz az átlag emberekkel? Mikor a számgépek bejöttek azt mondták nem kell már annyi papír,ma tudjuk még több kell.Amit ma tudásnak hívunk,az átmenet a gép és ember közt. Üdv. istván. - istván Mon, 23 Apr 2012 22:16:58 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6862 Kedveseim!Én már sok mindent megtapasztaltam az életben és csak egyet mondhatok,hogy abban a házban ami szeretettel van tele,ott semmitől sem kell félni.A szeretet hozza magával a sikert.A bőség az csak egy fogalom,mindenkinél mást jelent,az igazi bőség nem az anyagi bőséget jelenti.Pénzért sok mindend megvehetsz,de az igazi boldogságot saját magadnak kell megteremteni és az pénzért nem megvehető.A legnagyobb bőség az ha békében tudsz élni önmagaddal - Erzsébet Mon, 23 Apr 2012 22:00:10 +0100 ... http://szammisztika.com//index.php?option=com_myblog&show=Elerhetek-e-a-BPSEGHEZ-valaha-.html&Itemid=33#comment-6861 KÖSZÖNÖM, HOGY SEGITESZ, NAGYON HÁLÁS VAGYO ÉRTE,,,, - EDIT Mon, 23 Apr 2012 20:40:05 +0100